Pårørende

Familiesamtaler

Under forutsetning av at pasienten ønsker det, tilbyr vi familiesamtaler i løpet av behandlingen. I starten vil samtalene primært omhandle behandlingsprogrammet og samhandling mellom pasient, familie og Samtun. Senere i behandlingen vil en også tilby samtaler med fokus på å flytte ut fra institusjonen.

Pårørende

Samtun ønsker at pårørende, i samarbeid med pasient, kan følge utviklingen til pasienten og bistå der det er mulig. Det betyr at vi er åpne for dialog og besøk med pårørende så lenge pasienten gir tillatelse til dette.
Dersom pårørende har spørsmål i tilknytning til behandlingen, er det bare å ta kontakt. Samtun kan svare på spørsmål av generell karakter, hvis vi skal svare på opplysninger av spesiell karakter må vi ha en avtale om opphevelse av taushetsplikten fra pasienten.

Besøk av barn

Det er flere pasienter som har barn, og hvis mulig, lager vi en samværsplan med den som har den daglige omsorgen for barnet. Hvis besøket er på Samtun vil pasienten få tilgang til en hybel under besøket. Ellers kan treningsturer/permisjon også brukes til å opprettholde kontakt med egne barn.

Sitater fra tidligere beboere

Hanne
Les mer
Å jobbe med seg selv, kan være en tung jobb, men her får du råd og veiledning på veien som hjelper deg til å bli bedre kjent med deg selv ved å bli bevisst på handlinger, adferd og væremåte. Og det beste av alt er at du vil jobbe med et fellesskap som ønsker å oppnå mål som deg: Å bli rusfri.
Lise
Les mer
En viktig del av Samtun, er fellesskapet som metode, dette vil si at man lærer å stole på andre mennesker og da kan man også ta tak i hverandre. En annen ting som også er veldig viktig med Samtun, er at her fokuserer vi ikke bare på det å bli rusfrie, men også det å holde seg rusfri og det er ingen smertefri jobb. Jeg vil si at dersom du er en som har lyst til å bli og holde deg rusfri, er Samtun et supert sted å komme til.
Fredrik
Les mer
Jeg hadde aldri trodd jeg skulle klare å endre mitt rusmønster, men dette klarte jeg å motbevise ved å komme til Samtun.
Marte
Les mer
På Samtun får jeg utfordret meg i mange forskjellige roller som for eksempel kjøkkenleder og i det å styre huset. Det kan være veldig utfordring både det å skulle være ansvarlig selv og det å vis ansvar overfor andre. En annen ting jeg synes er bra med Samtun, er at beboerne selv styrer huset. Det er med på å bygge selvtillit samtidig som man får trent på å sette grenser. Dette er selvfølgelig i regi av de ansatte som er veldig dyktige til å tilrettelegge beboernes behov
Remi
Les mer
Samtun har forandret meg på måter jeg aldri har trodd hadde vært mulig.