Behøver du behandling?

Hvordan søke?

For å komme til Samtun må du ta kontakt med din fastlege/fengselslege, ruskonsulent, behandler i DPS eller Nav. Alle henvendelser/søknader må gjennom et regionalt vurderingsteam for å klargjøre evt. pasientrettigheter. Ta kontakt med oss om du er usikker (+47) 359 56 600

Kjenner du deg igjen?

Opplever du at du ikke klarer å stoppe å ruse deg? Kanskje føler du at jaget etter rus kontrollerer hverdagen din? Går det utover økonomien og arbeidslivet?

Da er det på tide å søke hjelp. Hos Samtun vil du få gode råd og veiledning, mens du skaper venner for livet. Ta kontakt med oss i dag.

Hos oss vil du oppleve

Henvisning til Samtun

De som kan henvise til behandling for rusmiddelproblemer er:

• sosialtjenesten
• barneverntjenesten
• fastlege / allmennpraktiserende lege
• privatpraktiserende legespesialist
• lege ved andre deler av spesialisthelsetjenesten
• lege i fengselshelsetjenesten
• annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

Vi er i dialog og samarbeider med henvisende instans og andre aktuelle samarbeidspartnere omkring avrusning og forberedelse til inntak.

Din første uke hos oss

Stabiliseringsuka er en myk start på behandlingen. Her blir pasienten introdusert for behandlingen. Det er ofte samtaler med ansatte, hvor ulike tema blir tatt opp. Det er fokus på hvordan hver enkelt har det, og hvordan det er for hver enkelt å være på Samtun. Pasientene har spørsmål av forskjellig karakter, og praktiske ting må ordnes. Det viktigste er fokus på å gjøre hverdagen trygg for pasienten.

Det er mange følelser og tanker som dukker opp i disse første ukene i behandling. Pasienten får en fadder som er med på å veilede til en trygg og god start.

I startfasen deltar pasientene i aktiviteter og oppgaver i fellesskapet, men får oftere pauser og avbrekk. Pasientene får legeundersøkelse så raskt det lar seg gjøre etter inntak.

Vårt mål

Samtuns hovedmål er å dyktiggjøre rusmiddelavhengige til et selvstendig liv uten rus. Det er vår oppgave å legge forholdene til rette slik at den enkelte pasient kan gjøre seg i stand til å forvalte sine muligheter praktisk, teoretisk og holdningsmessig i samsvar med egne forutsetninger.

Vi legger vekt på at pasientene skal få trene på nye ferdigheter og væremåter. Metodene som blir brukt har sitt utgangspunkt i ”Fellesskapet som metode” og ”Hjelp til selvhjelp”.
Denne endringsprosessen tar for de fleste lenger tid enn behandlingsprogrammets varighet. Samtun legger derfor stor vekt på den enkeltes behov ved tilbakeføring til bosted etter behandling.

Sitater fra tidligere beboere

Beboer 1
Les mer
Å jobbe med seg selv, kan være en tung jobb, men her får du råd og veiledning på veien som hjelper deg til å bli bedre kjent med deg selv ved å bli bevisst på handlinger, adferd og væremåte. Og det beste av alt er at du vil jobbe med et fellesskap som ønsker å oppnå mål som deg: Å bli rusfri.
Beboer 2
Les mer
En viktig del av Samtun, er fellesskapet som metode, dette vil si at man lærer å stole på andre mennesker og da kan man også ta tak i hverandre. En annen ting som også er veldig viktig med Samtun, er at her fokuserer vi ikke bare på det å bli rusfrie, men også det å holde seg rusfri og det er ingen smertefri jobb. Jeg vil si at dersom du er en som har lyst til å bli og holde deg rusfri, er Samtun et supert sted å komme til.
Beboer 3
Les mer
Jeg hadde aldri trodd jeg skulle klare å endre mitt rusmønster, men dette klarte jeg å motbevise ved å komme til Samtun.
Beboer 4
Les mer
På Samtun får jeg utfordret meg i mange forskjellige roller som for eksempel kjøkkenleder og i det å styre huset. Det kan være veldig utfordring både det å skulle være ansvarlig selv og det å vis ansvar overfor andre. En annen ting jeg synes er bra med Samtun, er at beboerne selv styrer huset. Det er med på å bygge selvtillit samtidig som man får trent på å sette grenser. Dette er selvfølgelig i regi av de ansatte som er veldig dyktige til å tilrettelegge beboernes behov
Beboer 5
Les mer
amtun har forandret meg på måter jeg aldri har trodd hadde vært mulig.

Kontakt oss

Er du i en vanskelig situasjon med rus? Vi hjelper deg gjerne, kontakt oss i dag for en hyggelig samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.