Samtun

Samtun er en ideell stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling, med avtaleplasser gjennom Helse Sør-Øst. Behandlingen har fokus på hver enkelt pasient. I tillegg utgjør fellesskapet en treningsarena for utvikling.

Estimert ventetid

Ventetid er estimert til 6 uker

Trenger du behandling?

Trening på en rusfri hverdag er vårt daglige arbeidsmål som jobbes med gjennom ukentlige grupper og individualsamtaler. Vi har fellesskapet som metode, og gjennom ulike felles aktiviteter og individuell jobbing får våre pasienter utfordret seg selv.

Vi har en målsetting om å bidra til økt mestring og læring for våre pasienter. På Samtun vil du møte andre mennesker i tilsvarende livssituasjon, som kan bli viktige for deg på veien videre.

Behandlingstiden er inntil 12 måneder.

Kjenner du deg igjen?

Dette er Samtun

Start video

Inntak

Straks vi har mottatt en henvisning, vil en inntaksmedarbeider på Samtun ta kontakt med deg for å planlegge kontakten videre. Sammen med samarbeidspartnere og pasient koordinerer vi prosessen frem mot innleggelsen.

For å bli bedre kjent med deg og for å informere om behandlingstilbudet, avtaler vi tidspunkt for en forvernsamtale i forkant av innleggelse. I disse møtene kan pårørende eller en kontakt fra det lokale hjelpeapparatet gjerne delta. Innleggelsesdato blir endelig fastsatt og eventuell avgiftning blir gjennomført i forkant av innleggelsen.

Henvisning til Samtun

De som kan henvise til behandling for rusmiddelproblemer er:

• Nav

• Sosialtjenesten

• Barneverntjenesten

• Fastlege / allmennpraktiserende lege

• Privatpraktiserende legespesialist

• Lege ved andre deler av spesialisthelsetjenesten

• Lege i fengselshelsetjenesten

• Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

Vi er i dialog og samarbeider med henvisende instans og andre aktuelle samarbeidspartnere omkring avrusning og forberedelse til innleggelse. 

Men husk at henvisningen først og alltid må sendes til en vurderingsenhet i aktuelt fylke/region.

Pårørende

Samtun ønsker at pårørende skal kunne besøke og følge utviklingen til pasienten og bistå der det er mulig. Det betyr at vi er åpne for dialog og besøk med pårørende så lenge pasienten gir tillatelse til dette.
Dersom pårørende har spørsmål vedrørende behandlingen, er det bare å ta kontakt. Samtun kan svare på spørsmål av generell karakter. Men hvis vi skal svare på opplysninger av spesiell karakter må vi ha en avtale om opphevelse av taushetsplikten fra pasienten.

Treningsdelen

I Treningsdelen fokuserer vi på det mentale, sosiale og ulike aktiviteter. Vi trener på hverdagskompetanse og hvordan man skal håndtere de daglige gjøremål.  

Mestringsdelen

I Mestringsdelen vil pasientene trene i lokalmiljøet utenfor Samtun. De får prøve seg på jobb, håndtere egen økonomi og får ansvar for egen bolig.

Sitater fra tidligere beboere

Hanne
Les mer
Å jobbe med seg selv, kan være en tung jobb, men her får du råd og veiledning på veien som hjelper deg til å bli bedre kjent med deg selv ved å bli bevisst på handlinger, adferd og væremåte. Og det beste av alt er at du vil jobbe med et fellesskap som ønsker å oppnå mål som deg: Å bli rusfri.
Lise
Les mer
En viktig del av Samtun, er fellesskapet som metode, dette vil si at man lærer å stole på andre mennesker og da kan man også ta tak i hverandre. En annen ting som også er veldig viktig med Samtun, er at her fokuserer vi ikke bare på det å bli rusfrie, men også det å holde seg rusfri og det er ingen smertefri jobb. Jeg vil si at dersom du er en som har lyst til å bli og holde deg rusfri, er Samtun et supert sted å komme til.
Fredrik
Les mer
Jeg hadde aldri trodd jeg skulle klare å endre mitt rusmønster, men dette klarte jeg å motbevise ved å komme til Samtun.
Marte
Les mer
På Samtun får jeg utfordret meg i mange forskjellige roller som for eksempel kjøkkenleder og i det å styre huset. Det kan være veldig utfordring både det å skulle være ansvarlig selv og det å vis ansvar overfor andre. En annen ting jeg synes er bra med Samtun, er at beboerne selv styrer huset. Det er med på å bygge selvtillit samtidig som man får trent på å sette grenser. Dette er selvfølgelig i regi av de ansatte som er veldig dyktige til å tilrettelegge beboernes behov
Remi
Les mer
Samtun har forandret meg på måter jeg aldri har trodd hadde vært mulig.