Behandlingstilbud

Myk start

I de første ukene får man en myk start på behandlingen. Man blir kjent med behandlingsopplegget, og det er fokus på hvordan hver enkelt har det og hvordan det er å være på Samtun. Vi tror at hvert enkelt menneske har mange ressurser og muligheter til å endre sin fremtid, selv om fortiden har vært styrt av rus og kriminalitet. Fellesskapet av beboere støtter og bevisstgjør egne forbedringsområder. I tillegg gir individualsamtalene med behandlingskontakt, lege eller psykolog, mulighet til å gå dypere inn i forståelse av seg selv, sine valg og fremtidige utfordringer.

Huset

På Huset foregår den første delen av behandlingen, hvor fellesskapet og individuell behandlingsplan er i fokus. Hverdagen på Huset er strukturert med grupper, individualsamtaler, turer og aktiviteter. Obligatoriske aktiviteter foregår på dagtid, mens det på kvelder og i helgene blir arrangert aktiviteter og turer som er av mer frivillig karakter. I den siste delen av behandlingen går man over på Mestringsdelen.

Hovedpunktene

Vi har fokus på fysisk aktivitet, og oppfordrer til å gå tur eller å være fysisk aktiv på andre måter. I helgene er det ofte turer med friluftsrelatert innhold. Ellers er Samtuns eget styrkerom flittig i bruk, for de fleste som del av behandlingsplanen.

Les om aktiviteter Aktiviteter

Det meste av behandlingen foregår på Samtun – både i fellesskap og individuelt.

Deltakelse på treningssenter, fotball eller i frivillige organisasjonsarbeid er eksempler på det. Behandlingen er todelt. En del foregår i fellesskapet, og den andre delen er individuell og foregår i lokalsamfunnet. En viktig del av behandlingen består i å trene på å møte hverdagen utenfor fellesskapet på Samtun.

Les om sosial trening Sosial trening

På Samtun omtales pasientgruppa ofte som «fellesskapet». Fellesskapet på Huset utgjør inntil 16 personer. Den tette samhandlingen med andre gjør en oppmerksom på egne begrensinger og utfordringer. Som på de fleste andre områder i livet er det mengdetrening som skal til.

Les om fellesskap Fellesskap

Pasientene har jevnlige samtaler med sin behandlingskontakt, lege og psykolog. Innholdet i møtene omhandler oppfølging av ulike tema som er aktuelle for den enkelte pasient – som oftest med utgangspunkt i behandlingsplanen.

Les om oppfølging Oppfølging

Det er fokus på praktiske områder som planlegging og evaluering av permisjoner, hvordan går det med økonomi, deltakelse og gjennomføring av sosial trening utenfor Samtun. Vi har også grupper hvor fokuset er å øve seg på kontakt og samhandling med andre.

Les om grupper Grupper

Mestringsdelen

Pasientene på Mestringsdelen orienterer seg i lokalmiljøet. Her er det mestring i det virkelige livet som gjelder. Kombinasjonen av jobbtrening, fritid, botrening og økonomihåndtering, samt grupper og individuell oppfølgning, gir en unik mulighet til rask utvikling og normalisering i samfunnet. Det er et eget team av ansatte som har ansvar for oppfølging av pasienten på Mestringsdelen.

Ansvar for eget hushold

På Mestringsdelen trener man på å disponere eget månedsbudsjett, handle og lage mat selv, samt å holde det rent og ryddig rundt seg. Pasienter som skal over på Mestringsdelen flytter over i Mestringsboligen, der opptil seks pasienter har selvhushold. Man avklarer hva hver enkelt trenger å utvikle seg på, og har blant annet tre hybelleiligheter der pasientene i en periode kan bo alene. Utfordringer ved det å bo alene og sammen blir tatt opp og jobbet med i grupper og på annet vis.

Hovedpunktene

Pasientene som er kommet over på Mestringsdelen, flytter over i Mestringsboligen der opptil seks beboere har selvhushold. Vi har også tre hybelleiligheter der pasienter i en periode kan bo alene. 

Les om husholdstrening Hushold

Pasientene skal i denne delen bruke mye av tiden ute i samfunnet, men ha base på Samtun. Pasienten får nå praktisere hva de har lært i Treningsdelen, og får teste dette i praksis ute i samfunnet. Pasienten jobber enten i eget arbeidstreningsprosjekt på Samtun eller i en lokal bedrift. Samtun har gjennom flere år utviklet et godt samarbeid med ulike næringsdrivende. Behandlingskontakten vurderer egnet arbeidstreningsplass i samarbeid med pasienten.

I perioden pasienten er i arbeid, har man jevnlige samarbeidsmøter. Pasientene har også mulighet til å gå på skole, viss dette passer inn i deres behandling.

Les om samfunnstrening Samfunn

Økonomi er et sentralt arbeidsmål på Samtun. Man får hjelp til å håndtere gjeld og løpende utgifter, og få et sunnere forhold til personlig økonomi.

Les om økonomitrening Økonomi

På Mestring har pasientene faste grupper. De omhandler alt fra forberedelse og evaluering av treningsturer, til fokus på hvordan fellesskapet fungerer, samt hvordan den enkelte opptrer og har det i hverdagen.

De personlige temagruppene har fokus på egne personlige og psykologiske temaer, som en vurderer behov for å jobbe med. Behandlingskontaktene har det primære ansvaret for disse gruppene.

Les om grupper Grupper

pasienten har egen behandlingskontakt, psykolog og lege eller psykiater som har ansvar for den individuelle oppfølgingen. Det er faste samtaler ukentlig. Behandlingskontakten samhandler med øvrige samarbeidspartnere, i samarbeid med pasienten. Samtun tilbyr også familiesamtaler med pasient, familie og behandlingskontakt, om ønskelig.

Les om individuell oppfølging Grupper

Det er tidlig fokus på etablering i hjemkommunen, eller den kommunen pasienten ønsker å bosette seg i etter behandling. Sammen med andre aktuelle parter/instanser, etablerer man en ansvarsgruppe i den aktuelle kommunen. Pasienten skaffer seg bolig, og vil i ulike sekvenser under behandlingstiden trene på å bo der. Pasienten vil også orientere seg om andre forhold i samarbeid med med behandlingskontakt og de øvrige i ansvarsgruppen. Arbeidsrettet tiltak, skole og økonomisk hjelp, vil være aktuelle tiltak gjennom Nav. Oppfølging og tilbud fra kommunen, samt samtaler med DPS, anbefales å starte med i god tid før utskrivelse. Dersom pasienten ønsker IP (individuell plan), blir det avgjort hvem som skal være koordinator for denne. Etableringsperioden vil foregå som sekvensiell behandling, og vare utover i perioden, også etter utskriving.

Les om etablering Etablering

Aktiviteter på Samtun

Samtun ligger landlig til, omgitt av fine turområder som vi benytter oss mye av.

Ansvar for eget hushold

Beboerne som er kommet over på mestringsdelen, flytter over i mestringsboligen der opptil seks beboere har selvhushold. Vi har også tre hybelleiligheter der de i en periode kan bo alene. De må nå vise at de mestrer å bo og drive et eget hushold.

Treningsturer

Beboerne intensiverer treningsturene og de fleste reiser ut fra Samtun annen hver helg.

Samhandling med samfunnet

Beboerne skal i denne delen bruke mye av tiden ute i samfunnet med base på Samtun. Beboerne skal vise hva de har trent på i treningsdelen og prøve dette ute i samfunnet. Beboeren jobber enten i eget arbeidstreningsprosjekt på tunet eller så jobber de i en lokal bedrift som Samtun har samarbeid med.

Grupper

Beboerne samles jevnlig til gruppesamtaler. Noen er faste, andre kommer etter behov, og omhandler alt fra forberedelse og evaluering av treningsturer, fokus på hvordan fellesskapet fungerer, samt hvordan den enkelte opptrer og har det i hverdagen.

Økonomi

Samtun tilbyr å administrere beboernes penger. I behandlingen får de stadig større ansvar selv. På mestringsdelen er derfor økonomi et viktig tema. De får veiledning i alt fra planlegging av forbruk til å få oversikt over gjeld.

Etablering mot hjemkommunen

Den siste tiden i behandling settes fokus mot etablering i hjemkommunen. Sammen med andre aktuelle parter/instanser, etablerer man en ansvarsgruppe i denne kommunen. Beboeren skaffer seg bolig, arbeid og orienterer seg om andre forhold i samarbeid med behandlingskontakten og de øvrige i ansvarsgruppen.

Kontakt oss

Er du i en vanskelig situasjon med rus? Vi hjelper deg gjerne, kontakt oss i dag for en hyggelig samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.